ΕΞ' ΟΙΚΟΝΟΜΩ II Μεγαλύτερη Προβολή

ΕΞ' ΟΙΚΟΝΟΜΩ II

New

Διαθέσιμο

Αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την ένταξη των εργασιών στο πρόγραμμα «Εξ’ οικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ» τη δημιουργία φακέλου τις ενεργειακές επιθεωρήσεις των μηχανικών καθώς και την διεκπεραίωση ολόκληρου του έργου.

Περισσότερα

Πληροφορίες

Αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την ένταξη των εργασιών στο πρόγραμμα «Εξ’ οικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ» τη δημιουργία φακέλου τις ενεργειακές επιθεωρήσεις των μηχανικών καθώς και την διεκπεραίωση ολόκληρου του έργου. Επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται η αντικατάσταση κουφωμάτων, η τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης , η αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης όπως και τα συστήματα ΖΝΧ με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

5 άλλα προϊόντα στην ίδια κατηγορία: